آخرین افطاری لژیون شیروان در سال 1398
چهارشنبه 15 خرداد 1398 ساعت 19:12 | نوشته ‌شده به دست علی رضا قاسمی | ( نظرات )
گزارش تصویری از آخرین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز سه شنبه مورخ 1398/03/14
لژیون شیروان
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: لژیون شیروان، ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز سه شنبه مورخ 1398/03/14
سه شنبه 14 خرداد 1398 ساعت 20:46 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )
گزارش تصویری از سیزدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز یکشنبه مورخ 1398/03/14
 نمایندگی فردوسی مشهد


در بیست و نهمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 530 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 70 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز یکشنبه مورخ 1398/03/12
یکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت 20:27 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از دوازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز یکشنبه مورخ 1398/03/12
 نمایندگی فردوسی مشهددر بیست و هفتمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 540 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 30 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز پنجشنبه مورخ 1398/03/09
پنجشنبه 9 خرداد 1398 ساعت 21:09 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از یازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/09
 نمایندگی فردوسی مشهددر بیست و چهارمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 402 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 70 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز سه شنبه مورخ 1398/03/07
سه شنبه 7 خرداد 1398 ساعت 20:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از دهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز سه شنبه مورخ 1398/03/07
 نمایندگی فردوسی مشهد


در بیست و دومین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 502 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 70 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز یک شنبه مورخ 1398/03/05
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 20:39 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از نهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز یک شنبه مورخ 1398/03/05
 نمایندگی فردوسی مشهددر بیستمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 593 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 80 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز پنجشنبه مورخ 1398/03/02
پنجشنبه 2 خرداد 1398 ساعت 20:57 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از هشتمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1398/03/02
 نمایندگی فردوسی مشهددر شانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 588 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 30 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز سه شنبه مورخ 1398/02/31
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 ساعت 20:56 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )
گزارش تصویری از هفتمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز سه شنبه مورخ 1398/02/31
 نمایندگی فردوسی مشهد


در پانزدهمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 492 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 50 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز یکشنبه مورخ 1398/02/29
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 21:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از ششمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز یک شنبه مورخ 1398/02/29
 نمایندگی فردوسی مشهد


در چهاردهمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 479 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 40 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری لژیون شیروان(گزارش تصویری)
شنبه 28 اردیبهشت 1398 ساعت 02:05 | نوشته ‌شده به دست علی رضا قاسمی | ( نظرات )
گزارش تصویری از پنجمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1398/02/26
لژیون شیروان


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان، لژیون شیروان،

مراسم افطاری روز پنج شنبه مورخ 1398/02/26
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 20:43 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از پنجمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1398/02/26
 نمایندگی فردوسی مشهد در دهمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 478 نفر از مسافران و همسفران روزه دار گرامی بودیم.
  ضمناً تعداد 45 پرس غذای گرم در میان همسایه ها توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز سه شنبه مورخ 1398/02/24
سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 ساعت 20:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از چهارمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روزسه شنبه مورخ 1398/02/24
 نمایندگی فردوسی مشهد در هشتمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 454 نفر از اعضاء روزه دار و میهمانان گرامی بودیم.
ضمناً تعداد 70 پرس غذای گرم در مناطق محروم و حاشیه شهر توزیع گردید .
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز یکشنبه مورخ 1398/02/22
یکشنبه 22 اردیبهشت 1398 ساعت 20:35 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از سومین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز یک شنبه مورخ 1398/02/22 
 نمایندگی فردوسی مشهد 


در هفتمین روز از ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 490 نفر از اعضاء
روزه دار و میهمانان گرامی بودیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز پنج شنبه مورخ 1398/02/19
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 ساعت 20:17 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از دومین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز سه شنبه مورخ 1398/02/19
نمایندگی فردوسی مشهد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

مراسم افطاری روز سه شنبه مورخ 1398/02/17
سه شنبه 17 اردیبهشت 1398 ساعت 20:18 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )
گزارش تصویری از اولین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز سه شنبه مورخ 1398/02/17
نمایندگی فردوسی مشهد


 
در اولین روزاز ماه مبارک رمضان و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد
  میزبان 510 نفر از اعضاء
روزه دار و میهمانان گرامی بودیم.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

گزارش تصویری از آماده سازی آشپزخانه
یکشنبه 15 اردیبهشت 1398 ساعت 17:55 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
گزارش تصویری از آماده سازی آشپزخانه  نمایندگی فردوسی مشهد
جهت ضیافت ماه مبارک رمضان

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ماه مبارک رمضان،

گزارش تصویری از نهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان - لژیون شیروان
یکشنبه 27 خرداد 1397 ساعت 12:52 | نوشته ‌شده به دست علی رضا قاسمی | ( نظرات )
گزارش تصویری از هفتمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/24
لژیون شیروان


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، مناسبت ها، ماه مبارک رمضان،

گزارش تصویری از دوازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
سه شنبه 22 خرداد 1397 ساعت 21:16 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

گزارش تصویری از دوازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
روز سه شنبه مورخ 1397/03/22

نمایندگی فردوسی مشهددوازدهمین افطاری ماه میهمانی خدا و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد و میزبان 521 نفر از اعضاء و میهمانان روزه دار ...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، ماه مبارک رمضان،

گزارش تصویری از یازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
یکشنبه 20 خرداد 1397 ساعت 20:48 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

گزارش تصویری از یازدهمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
روز یک شنبه مورخ 1397/03/20

نمایندگی فردوسی مشهد

یازدهمین افطاری ماه میهمانی خدا و مراسم افطاری در نمایندگی فردوسی مشهد و میزبان 442 نفر از اعضاء و میهمانان روزه دار ...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: گزارش تصویری، ماه مبارک رمضان،

گزارش تصویری از هفتمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان - لژیون شیروان
شنبه 19 خرداد 1397 ساعت 08:50 | نوشته ‌شده به دست علی رضا قاسمی | ( نظرات )
گزارش تصویری از هفتمین مراسم افطاری ماه مبارک رمضان
 روز پنج شنبه مورخ 1397/03/17
لژیون شیروانادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، مناسبت ها، ماه مبارک رمضان،

برچسب‌ها: لژیون شیروان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

امکانات سایت ...