جلسه هماهنگی کمک راهنمایان تازه واردین نمایندگی فردوسی هشتم بهمن ماه1398
سه شنبه 8 بهمن 1398 ساعت 17:54 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
جلسه هماهنگی کمک راهنمایان تازه واردین نمایندگی فردوسی
باحضورایجنت محترم نمایندگی مسافررحمان

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی سوم آذر ماه1398
یکشنبه 3 آذر 1398 ساعت 17:32 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره ششم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

 با نگهبانی مسافر مرتضی و استادی مسافرحسین و دبیری مسافر محسن

روز یک شنبه سوم آذر ماه در ساعت 16:00

با دستور جلسه راهنمای مسافر و راهنمای همسفر، ممنوعیت ارتباط آغاز به کارکرد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 98/08/05
یکشنبه 5 آبان 1398 ساعت 18:25 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره ششم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافر مرتضی       استاد: مسافرحسین      دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1398/08/05 در ساعت 16:00

با دستور جلسه:updateراهنمایان


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 98/07/07
یکشنبه 7 مهر 1398 ساعت 17:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه اول از دوره ششم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافر مرتضی       استاد: مسافرعلی      دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1398/07/7 در ساعت 16:00

با دستور جلسه:برنامه ریزی لژیون برای منابع آموزشی

(کتاب،سی دی،وادی وجهان بینی)

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 98/05/13
یکشنبه 13 مرداد 1398 ساعت 17:29 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافر علی       استاد: مسافرصادق       دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1398/05/13 در ساعت 16:00

با دستور جلسه:لژیون و ورزش(تیم های لژیونی و جهان بینی ورزشی)

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 98/04/02
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 16:50 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافر علی       استاد: مسافر رحمان        دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1398/04/02 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: تکنیک های آموزشی در لژیون


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 98/03/05
یکشنبه 5 خرداد 1398 ساعت 17:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافر علی       استاد: مسافر کاظم          دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1398/03/05 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: آزمون ارزیابی سالیانه


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 97/12/05
یکشنبه 5 اسفند 1397 ساعت 17:11 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه نهم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرعلی       استاد: مسافر حسین          دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1397/121/05 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: شـال

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 97/11/07
یکشنبه 7 بهمن 1397 ساعت 16:51 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه هشتم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرعلی       استاد: مسافر حسین          دبیر: مسافر محسن

روز یک شنبه مورخ 1397/11/07 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: نقش جلسات هماهنگی کمک راهنمایان در عملکرد راهنما

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان شرق کشور
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18:37 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی راهنمایان کنگره ۶۰ نمایندگی های شرق کشور، در مورخ 13 آذر ماه 1397
با حضور کمک راهنمایان و دیده بانان محترم در نمایندگی فردوسی مشهد راس ساعت ۱۱ صبح برگزار گردد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، گزارش تصویری،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 97/09/11
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 17:17 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه هفتم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرحسین         استاد: مسافر احسان          دبیر: مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/09/11 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: حد و حدود و قهر راهنما


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، کارگاه های اموزشی کنگره 60،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 97/08/06
یکشنبه 6 آبان 1397 ساعت 16:50 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرحسین         استاد: مسافر حسن          دبیر: مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/08/06 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: حال خوش راهنما و تأثیر آن بر لژیون و عکس آن !ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، کارگاه های اموزشی کنگره 60، گزارش تصویری،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی 97/07/01
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 20:47 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه پنجم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرحسین         استاد: همسفرمصطفی          دبیر: مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/07/01 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: خصوصیات یک لژیون خوب و قوی چیست ؟


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، کارگاه های اموزشی کنگره 60، گزارش تصویری،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی‌ فردوسی
یکشنبه 4 شهریور 1397 ساعت 16:42 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرحسین         استاد: مسافر کاظم           دبیر: مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/06/04 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: برای چهار سال آینده لژیون چه برنامه ای دارم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی‌ فردوسی
یکشنبه 14 مرداد 1397 ساعت 18:38 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان: مسافرحسین       استاد: مسافر مرتضی       دبیر: مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/05/14 در ساعت 16:00

با دستور جلسه: راهنمایی درمان اعتیاد و مسائل زناشویی


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی‌ فردوسی مشهد
یکشنبه 3 تیر 1397 ساعت 17:05 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه دوم از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : مسافرحسین       استاد : مسافر حامد       دبیر : مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/04/03 در ساعت 16:00

با دستور جلسه : رابطه ی کمک راهنمایان با یکدیگر


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، کارگاه های اموزشی کنگره 60،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
سه شنبه 15 خرداد 1397 ساعت 18:41 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )
گزارش تصویری؛ جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد
با حضور دستیار دیده بان محترم، آقای جعفری

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، گزارش تصویری،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی‌ فردوسی مشهد
یکشنبه 6 خرداد 1397 ساعت 17:19 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه اول از دوره پنجم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : مسافرحسین       استاد : مسافر صادق       دبیر : مسافر علی

روز یک شنبه مورخ 1397/03/06 در ساعت 16:00

با دستور جلسه : پرورش استاد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، گزارش تصویری،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 ساعت 16:01 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )
جلسه هماهنگی کمک راهنمایان محترم نمایندگی فردوسی مشهد
جهت هم اندیشی و همکاری در راستای هر چه بهتر انجام شدن ضیافت در ماه مبارک رمضان


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، گزارش تصویری، ماه مبارک رمضان،

جلسه هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی‌های مشهد
یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 16:11 | نوشته ‌شده به دست علی سپاهی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره چهارم هماهنگی کمک راهنمایان نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان :آقای حسین       استاد : آقای کاظم        دبیر : آقای مرتضی 

روز یک شنبه مورخ 97/02/02 در ساعت 15:00 

با دستور جلسه : فرق کمک راهنمایی که ورزش می کند
                      با کمک راهنمایی که ورزش نمی کند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: جلسه کمک راهنمایان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

امکانات سایت ...