گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/02/31
چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 ساعت 10:52 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه مورخ سی ویکم اردیبهشت
شاهد رهایی یکی دیگراز رها یافتگان ازبندموادبود.رهایی
این عزیزرا ابتدا به بنیان کنگره وبعد به خودشان و
خانواده گرامی شان تبریک وشادباش می گوئیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/02/24
چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399 ساعت 10:46 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه مورخبیست چهارم اردیبهشت
شاهد رهایی تعدادی دیگراز رها یافتگان ازبندموادبود.رهایی
این عزیزان را ابتدا به بنیان کنگره وبعد به خودشان و
خانواده هایگرامی شان تبریک وشادباش می گوئیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/02/03
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399 ساعت 11:38 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت
شاهد رهایی تعدادی دیگراز رها یافتگان ازبندموادبود.رهایی
این عزیزان را ابتدا به بنیان کنگره وبعد به خودشان و
خانواده هایگرامی شان تبریک وشادباش می گوئیم.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری ازرهایی مجازی چهارشنبه دهم اردی بهشت 1399
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399 ساعت 11:02 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
رهایی مجازی:
نمایندگی فردوسی امروز نیزهمگام با بهارطبیعت شاهد رهایی تعدادی دیگرازرها یافتگان ازبند موادبود. رهایی این عزیزان را ایتدا به بنیان کنگره وبعد خودشان وخانواده ها ی گرامی شان تبریک
وشادباش عرض میکنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/02/03
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1399 ساعت 11:00 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه در سومین روز از ماه اردیبهشت
شاهد رهایی تعدادی دیگراز رها یافتگان ازبندمواد وسیگاربود.رهایی
این عزیزان را ابتدا به بنیان کنگره وبعد به خودشان و خانواده های
گرامی شان تبریک وشادباش می گوئیم.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری ازرهایی مجازی چهارشنبه بیست وهفتم فروردین 99
چهارشنبه 27 فروردین 1399 ساعت 10:45 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
رهایی مجازی:
نمایندگی فردوسی امروز نیزهمگام با بهارطبیعت شاهد رهایی تعدادی دیگرازرها یافتگان ازبند مواد وهمچنین سیگاربود.رهایی این عزیزان را ایتدا به بنیان کنگره وبعد خودشان وخانواده ها ی گرامی شان تبریک
وشادباش عرض میکنیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/01/20
چهارشنبه 20 فروردین 1399 ساعت 17:53 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
درآغازسال جدید و بیستمین روز ازفصل بهار نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه که همراه
با بارش نزولات آسمانی ورحمت پرودگار بود شاهد
پرواز بیست وپنج نفراز رها یافتگان ازبند مواد وسیگار بود.
رهایی این عزیزان را ابتدا به بنیان کنگره 60 ،خودشان وهمچنین خانواده های گرامیشان
تبریک وشادباش می گوئیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

اولین رهایی سال 1399 در فضای مجازی مورخ 1399/01/06
چهارشنبه 6 فروردین 1399 ساعت 11:37 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

اولین رهایی مجازی سال 1399
لژیون پنجم نمایندگی فردوسی
کمک راهنمای درمان:مسافرمحمدرضا
رهایی:مسافرهادی

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی فضای مجازی مورخ 98/12/28
چهارشنبه 28 اسفند 1398 ساعت 11:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

رهایی مجازی چهارشنبه مورخ 1398/12/28

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی فضای مجازی مورخ 98/12/19
دوشنبه 19 اسفند 1398 ساعت 12:40 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
اولین رهایی از طریق فضای مجازی، لژیون یکم فردوسی
راس ساعت11:40 انجام شد

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی روزهای چهارشنبه نمایندگی فردوسی مشهد
چهارشنبه 23 بهمن 1398 ساعت 21:42 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

رهایی های روز چهارشنبه 23بهمن ماه 98

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 2بهمن ماه 98
پنجشنبه 3 بهمن 1398 ساعت 14:48 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
روزچهارشنبه شاهدرهایی تعدادی دیگر از عزیزان بودیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه ششم آذرماه 1398
پنجشنبه 7 آذر 1398 ساعت 16:21 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

روز چهارشنبه مورخ 6آذر ماه 98 شاهد رهایی 4 نفر از مسافران
از بند اعتیاد به مواد مخدر و سیگار بودیم.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

رهایی های روز چهارشنبه 29 آبان ماه 98
پنجشنبه 30 آبان 1398 ساعت 16:44 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه 98/02/26 به استادی مرزبان محترم محسن
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت 22:22 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره‌ی بیستم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد

استاد:  مسافر محسن          نگهبان: مسافر ابولفضل            دبیر: مسافر احد

روز پنج‌شنبه مورخ  98/02/26 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: جهان بینی 1 و 2زمانی که من می‌خواهم زبانی غیر از زبان مادری را یاد بگیرم اول باید الفبای آن زبان را یاد بگیرم، اگر قراراست انگلیسی را یاد بگیرم اول لازم است که الفبای آن را یاد بگیرم...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه 98/02/12 به استادی مسافر محمدرضا
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 ساعت 20:16 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره‌ی بیستم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد

استاد: مسافر محمدرضا       نگهبان: مسافر ابولفضل        دبیر: مسافر یاسر

روز پنج‌شنبه مورخ98/02/12 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: الهام از رمضانالهام معنی های زیادی دارد که یکی از آن‌ها معرفت و دیگری انجام کاری است که توسط خداوند در قلب انسان صورت می‌گیرد...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

جلسه سه شنبه 98/02/10 به استادی کمک راهنمای محترم مهدی
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 ساعت 20:42 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره ی بیستم سری کارگاه های آموزشی خصوصی مسافران کنگرۀ 60؛نمایندگی فردوسی مشهد

استاد: مسافر مهدی      نگهبان : مسافر علی        دبیر: مسافر حسن

روز سه شنبه مورخه: 98/02/10    رأس ساعت 17:00

با دستور جلسه: الهام از رمضانمن همیشه می گویم که روش دی اس تی اگر الهام گرفته از ماه رمضان است، کل زندگی ما هم الهام گرفته از کنگره 60 و روش دی اس تی است.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه 98/02/05 به استادی مرزبان محترم احسان
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ساعت 19:01 | نوشته ‌شده به دست مسافر حسن محمدزاده | ( نظرات )

جلسه سوم از دوره‌ی بیستم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد

استاد: مسافر احسان    نگهبان: مسافر ابولفضل      دبیر: مسافر احد

روز پنج‌شنبه مورخه 98/02/05 در ساعت 17:00

با دستور جلسه:سیگار


حتی برای نشستن در جایگاه استادی جلسه باید نشان ویلیام را داشته باشند و در کنگره 60 این درمان سیگار بسیار مهم است...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه 97/11/04 به استادی کمک راهنمای محترم مسافر محمد
جمعه 5 بهمن 1397 ساعت 08:15 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه ششم از دوره‌ی نوزدهم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد

استاد: مسافر محمد         نگهبان: مسافر محمد         دبیر: مسافر مهدی

روز پنج‌شنبه مورخه 1397/11/04 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: وادی پنجم و تأثیر آن روی من


من در زمان مصرف مواد مخدر همیشه در این فکر بودم که نخست بایستی مواد خود را مصرف نمایم و به حالت نشئگی برسم و بعد به کار خود بپردازم و این تصورات من در دنیای تاریکی‌ها بود، درصورتی‌که در کنگره ۶۰ بعد از آموزش و قرار گرفتن در دنیای روشنایی‌ها دریافتم که روند این کار برعکس است...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان، گزارش تصویری،

جلسه پنج شنبه 97/10/20 به استادی کمک راهنمای محترم آقای مرتضی
جمعه 21 دی 1397 ساعت 11:19 | نوشته ‌شده به دست مجید سجادی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دوره‌ی نوزدهم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60؛ نمایندگی فردوسی مشهد

استاد: مسافر مرتضی          نگهبان: مسافر محمد         دبیر موقت: مسافر مجید

روز پنج‌شنبه مورخه 1397/10/20 در ساعت 17:00

با دستور جلسه: کمک کنگره به من و کمک من به کنگرهزمانی که یک شخص تازه‌وارد به کنگره ۶۰ می‌آید؛ همه ما اعم از کمک راهنما، دبیر، مرزبان، نگهبان و هرکسی که جزو این مجموعه است در قبال آن مسئولیت‌هایی داریم...
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

امکانات سایت ...