بوی خوش رهایی
پنجشنبه 25 آذر 1395 ساعت 09:09 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/09/24
شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد بودیم؛
  كه با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه مورخ 1395/09/18 استاد آقای کاظم نوروزپور
پنجشنبه 18 آذر 1395 ساعت 19:30 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )

جلسه ششم از دور دوازدهم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60 نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : آقای مجید دارابی       استاد : آقای کاظم نوروزپور    دبیر : آقای علی اصغر امین نیا

روز پنج شنبه مورخ 1395/09/18 در ساعت 17:00

با دستور جلسه : وادی چهارم و تاثیر آن روی من

وادی چهارم بیشتر، به مقوله جهان‌بینی و نگرش ما نسبت به خود، اطراف و کل هستی معطوف می‌باشد. فلسفه خلقت و فلسفه وجودی ما ، در کنگره 60 به‌گونه‌ای آموزش داده می‌شود، که پس از گذشت سالیان متمادی، هستند مسافرانی که همچنان ارتباطشان را با این آموزش‌ها قطع نمی‌کنند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 18 آذر 1395 ساعت 08:16 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/09/17
شاهد رهایی 1نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف نیکوتین بودیم؛
  كه با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم ویلیام وایت شد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه مورخ 1395/09/04 استاد آقای محسن غفوریان
پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 18:53 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )

جلسه چهارم از دور دوازدهم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60 نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : آقای مجید دارابی      استاد : آقای محسن غفوریان    دبیر : آقای علی اصغر امین نیا

روز پنج شنبه مورخ 1395/09/4 در ساعت 17:00

با دستور جلسه : رابطه یادگیری با معرکه گیری (نق زدن حاشیه)

معرکه گیری در اکثر جوامع وجود دارد؛ ادارات، کارگاه ها، خانواده ها، مجلس و سیاست و... مگر این که در صراط مستقیم و به دور از هر گونه ضد ارزش گام برداریم. صراط مستقیم کوتاه ترین راه است و هیچ راه میانبر دیگری وجود ندارد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 4 آذر 1395 ساعت 09:54 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/09/3
شاهد رهایی 4 نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
  كه با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 27 آبان 1395 ساعت 10:43 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/08/26
شاهد رهایی 1نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
  كه با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شد.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 20 آبان 1395 ساعت 15:04 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/08/19
شاهد رهایی 9 نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت 09:48 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/08/12
شاهد رهایی 3 نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت 15:07 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/07/28
شاهد رهایی 3 نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: ویلیام وایت، رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
چهارشنبه 14 مهر 1395 ساعت 21:56 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/07/14
شاهد رهایی 8 نفراز اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 8 مهر 1395 ساعت 09:19 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07
شاهد رهایی 4نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 1 مهر 1395 ساعت 10:44 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/06/31
شاهد رهایی 6 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 25 شهریور 1395 ساعت 11:13 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/06/24
شاهد رهایی 11 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 18 شهریور 1395 ساعت 10:08 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/06/17
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 11 شهریور 1395 ساعت 10:35 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/06/10
شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این فرد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شد.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

جلسه پنج شنبه مورخ 1395/06/04 استاد آقای جواد فلاح
پنجشنبه 4 شهریور 1395 ساعت 19:27 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )

جلسه پنجم از دور یازدهم کارگاه آموزشی عمومی مسافران و همسفران کنگرۀ 60 نمایندگی فردوسی مشهد

نگهبان : آقای جلیل درویش       استاد : آقای جواد فلاح        دبیرموقت : آقای حمید درودگر

روز پنج شنبه مورخ 1395/06/04 در ساعت 17:00

با دستور جلسه : سیستم ایکس

کلیه ناقل‌های عصبی و نوروترانسمیترها  و غدد درون‌ریز و برون‌ریز و ارتباط بین آن‌ها را سیستم ایکس نام‌گذاری کرده‌اند. سیستم ایکس سیستمی است؛ که کلیه فرمان‌های عصبی را که از مغز به بدن وارد می‌شود، تحت کنترل قرار می‌دهد.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: کارگاه های اموزشی کنگره 60، رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 28 مرداد 1395 ساعت 11:12 | نوشته ‌شده به دست فرهاد فیروزی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/05/27
شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 21 مرداد 1395 ساعت 12:24 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/05/20
شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 13:55 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/04/30
شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 24 تیر 1395 ساعت 14:01 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/04/23
شاهد رهایی 16 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

امکانات سایت ...