بوی خوش رهایی
جمعه 4 تیر 1395 ساعت 19:17 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/04/02
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 27 خرداد 1395 ساعت 10:30 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/03/26
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 14:35 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/03/12
شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 6 خرداد 1395 ساعت 10:12 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/03/05
شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 ساعت 10:50 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/02/29
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ساعت 08:34 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/02/22
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
شنبه 18 اردیبهشت 1395 ساعت 07:40 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/02/15
شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 ساعت 18:39 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/02/01
شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
ایشان با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 26 فروردین 1395 ساعت 10:24 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/01/25
شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 19 فروردین 1395 ساعت 09:33 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1395/01/18
شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت 15:08 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/12/12
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 29 بهمن 1394 ساعت 10:09 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/11/28
شاهد رهایی 4 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 15 بهمن 1394 ساعت 10:38 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/11/14
شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.
ضمنا 2 نفر رهایی از نیکوتین نیز در این هفته انجام پذیرفت.ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 8 بهمن 1394 ساعت 11:26 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/11/07
شاهد رهایی 5 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 1 بهمن 1394 ساعت 12:19 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/10/30
شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 24 دی 1394 ساعت 14:17 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/10/23
شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
ایشان با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 17 دی 1394 ساعت 12:29 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/10/16
شاهد رهایی 2 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 3 دی 1394 ساعت 10:51 | نوشته ‌شده به دست حسام رضیعی | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/10/02
شاهد رهایی 1 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
ایشان با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.


ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
پنجشنبه 26 آذر 1394 ساعت 11:22 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/09/25
شاهد رهایی 3 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد که با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

.
ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان،

بوی خوش رهایی
شنبه 7 آذر 1394 ساعت 07:14 | نوشته ‌شده به دست مسئول وبلاک نمایندگی فردوسی مشهد | ( نظرات )
روز چهارشنبه مورخ 1394/09/04
شاهد رهایی 7 نفر از اعضای کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد از بند مصرف مواد مخدر بودیم؛
این افراد که
با متد DST سفر کرده و از روز چهارشنبه رسماً وارد سفر دوم شدند.

ادامه مطلب
Print Friendly Version of this pageپرینت مطلب داغ کن - کلوب دات کام Share
مرتبط با: رهایافتگان، 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

امکانات سایت ...