وبلاگ نمایندگی فردوسی مشهد این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی فردوسی مشهد بهره برداری نمایید. آدرس نمایندگی فردوسی ؛ مشهد ، بلوار توس ، بین توس 63 و 65، نرسیده به توس 65 داخل عقب نشینی http://ferdousic60.mihanblog.com 2020-04-09T03:38:55+01:00 text/html 2020-04-08T13:23:18+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری رهایی مجازی چهارشنبه 99/01/20 http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3409 <div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#000099">درآغازسال جدید و بیستمین روز ازفصل بهار نمایندگی فردوسی امروز چهارشنبه که همراه <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000099">با بارش نزولات آسمانی ورحمت پرودگار بود شاهد </font><font size="3" color="#FF0000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" color="#FF0000"><b>پرواز بیست وپنج نفراز رها یافتگان ازبند مواد وسیگار<font color="#CC0000"> </font></b></font><font color="#FF0000"><b><font size="3">بود.</font></b></font></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">رهایی این عزیزان را ابتدا به بنیان کنگره 60 ،خودشان وهمچنین خانواده های گرامیشان <br></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#006600">تبریک وشادباش می گوئیم.</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/رهایی مجازی/99_01_20/1 (9) (Copy).JPG"></div> text/html 2020-04-06T14:23:21+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده اطلاعیه دستورجلسات هفتگی http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3407 <div align="center"><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دستورجلسات هفتگی کنگره60</font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ظرفیت ومسئولیت(قبله گم کردن)<br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/اطلاعیه/99_01_19/1 (Copy).jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلـسات آقایان مسافر: روزهای یکشـنبه ، سه شنبه</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">&nbsp;سـاعـت&nbsp; 17&nbsp;الی 20/15</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><br><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><br><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">مسافران و همسفران</span></font>) جـشن تـولـدو رهایی: روزهای </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پنج شنبه&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">ساعـت&nbsp; 17</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;الی15 /20</span></div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانم های همسفر) :روزهای دوشنبه ساعت 16</font></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"><br></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"> روزهای سه شنه</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"> سـاعـت 16:00 الی 17:00</span></div> <p style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">راهنمایی افراد مصرف کننده خواستار رهایی از اعتیاد به هر نوع مواد مخدری روزهای یکشنبه ،سه شنبه وپنجشنبه هر هفته</font></p><p style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ساعت15:00الی17:00 <br></font></p><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نشانی&nbsp; :بلوار توس .توس65.داخل عقب نشینی.کنگره60نمایندگی فردوسی مشهد. <br></font></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تلفن : 05136582060 - 05136665632</font></span><div align="center"><br></div></div></div> text/html 2020-04-06T14:10:50+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده اطلاعیه نگهبان در خصوص فعالیت دوباره وبلاگ نمایندگی ها http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3406 <div align="center"><h1 align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#33CC00">اطلاعیه نگهبان در خصوص فعالیت دوباره وبلاگ نمایندگی ها </font></h1></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87/1%20%28Copy%29.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><span style="font-size:13px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">احتراماً، به گفته نگهبان کنگره 60، به اطلاع کلیه ایجنت ها و مرزبانان محترم نمایندگی‌ها می‌رساند از تاریخ 1399/01/18 فعالیت وبلاگ نمایندگی‌ها بلامانع است و مسئولین مربوطه می‌توانند نسبت به راه‌اندازی وبلاگ برای نمایندگی‌ها اقدام نمایند.</span></span></font></div><div><br></div> text/html 2020-04-02T17:08:55+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده مقالات ودلنوشته ها http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3405 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شیشه و عوارض </font></b><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ناشی</font></b>ازمصرف آن...<br></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/maghalat/99_01_14/12-4-28-1519466 (Copy).jpg"></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><font size="2">عوارض مصرف شیشه به قدری وحشتناک است که حقیقتاً هرویین و یا قوی ترین مخدرهای</font></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2"><font size="2"> سنتی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند...</font></font></b></font></div> text/html 2020-04-02T14:46:08+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری از بازسازی سالن نمایندگی. http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3404 <div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگ آمیزی،میکروب زدایی و تعمیرات نمایندگی فردوسی</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توسط خدمت گذاران <br></font></b></font></div><div align="center"><br><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/کنگره تکونی/99_01_14/1 (22) (Copy).JPG"></font></b></font></div> text/html 2020-03-31T14:00:20+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری از شستشوی ومیکروب زدایی نمایندگی فردوسی http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3401 <div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رنگ آمیزی محوطه و سالن نمایندگی فردوسی</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">توسط خدمت گذاران <br></font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C/99_01_12/1%20%282%29%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2020-03-31T13:16:18+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده مقالات و دلنوشته http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3400 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کراک...</font></b></font><br></div><div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><strong><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">انهدام سیستم شبه افیونی و سیستم ایمنی بدن</font> <br></strong></font></div><div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><strong><br></strong></font></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/maghalat/99_01_12/1%20%282%29%20%28Copy%29.jpg"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عفونت های شدید در اكثر بخش های بدن نظیر ریه ، سیستم گوارش ، دستگاه تناسلی ، <br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">عفونت های پوستی ، از جمله این تخریب ها می باشد. </font></b></font></div> text/html 2020-03-31T11:54:01+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده مقالات و دل نوشته ها http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3399 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کراک...</font></b></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="" alt="کراک" src="https://congress60.org/EditorFiles/crack.jpg" width="388" height="283"></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">در حال حاضر آمار مراجعه كنندگان به كنگره 60 نشان می‌دهد الگوی مصرف مواد مخدر در حال <br></span></font></b></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">دگرگونی و چرخشی عجیب به سمت مواد مخدر جدید شامل كراك و شیشه است </span></font></b></font></div> text/html 2020-03-29T13:19:40+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده مقالات و دلنوشته http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3398 <div align="center"><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font><font size="3"><b><font size="5" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#FF0000">متادون</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font></div><br><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/maghalat/99_1_7/1%20%282%29%20%28Copy%29%20%281%29.jpg"><font size="3"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></b></font></div> text/html 2020-03-28T09:30:16+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده اطلاعیه دستورجلسات هفتگی http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3397 <div align="center"><div align="center"><font size="4" color="#339999"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دستورجلسه این هفته:</font></b></font></div><div align="center"><font size="4" color="#339999"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF6600">دانایی،دانایی موثر،سواد</font><br></font></b></font></div><font size="4"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#FF6600"></font></font></b></font></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/99_01_09/70979716_439928080062824_8804734188529270010_n%20%28Copy%29.jpg"></div><div align="center"><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="FA">جلـسات آقایان مسافر: روزهای یکشـنبه ، سه شنبه</span></font><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">&nbsp;سـاعـت&nbsp; 17&nbsp;الی 20/15</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"> </span><br><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span><br><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">جلسـات&nbsp; عمـومـی (</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span lang="FA">مسافران و همسفران</span></font>) جـشن تـولـدو رهایی: روزهای </span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">پنج شنبه&nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA">ساعـت&nbsp; 17</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">&nbsp;الی15 /20</span></div><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;"><font size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">جلـسات گروه خانواده (خانم های همسفر) :روزهای دوشنبه ساعت 16</font></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"><br></span></div><div style="font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34);" align="center"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;">جلسات لژیون ویلیام وایت (درمان سیگار) :</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"> روزهای سه شنه</span><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small;" lang="FA"> سـاعـت 16:00 الی 17:00</span></div> <p style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">راهنمایی افراد مصرف کننده خواستار رهایی از اعتیاد به هر نوع مواد مخدری روزهای یکشنبه ،سه شنبه وپنجشنبه هر هفته</font></p><p style="COLOR: rgb(34,34,34); FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">ساعت15:00الی17:00 <br></font></p><div align="center"><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">نشانی&nbsp; :بلوار توس .توس65.داخل عقب نشینی.کنگره60نمایندگی فردوسی مشهد. <br></font></span></div><span style="color: rgb(34, 34, 34);" lang="FA"><font style="" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">تلفن : 05136582060 - 05136665632</font></span><div align="center"><br></div></div> text/html 2020-03-27T13:55:04+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری از فصل بهار و رویش دوباره طبیعت http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3395 <div align="center"><font color="#33CC00"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">کمتر از طبیعت نباشیم، ما نیز دگرگون شویم</span></font></b></font></div><div align="center"><font color="#33CC00"><b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></font></b></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/park/99_01_08/1%20%2818%29%20%28Copy%29.JPG"></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">اگر طبیعت شکوفا و زیبا می شود، ما نیز می توانیم. اگر بهار، فصل سرزندگی و طراوت است، <br></span></font></div><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#009900"><span dir="RTL" style="font-size: 11pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">چرا ما این گونه نباشیم؟</span></font><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--></div> text/html 2020-03-26T15:06:40+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری از بازسازی سالن نمایندگی. http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3394 <div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#3333FF"><b>بازسازی سالن نمایندگی<br></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C/99_01_07/1%20%281%29%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2020-03-26T13:31:52+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده مقالات و دل نوشته ها http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3393 <div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">تریاک و عوارض مصرف آن...</font></b></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/maghalat/99_1_7/1 (1) (Copy).jpg"></div> text/html 2020-03-25T07:07:53+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده اولین رهایی سال 1399 در فضای مجازی مورخ 1399/01/06 http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3388 <div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">اولین رهایی مجازی سال 1399</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> لژیون پنجم نمایندگی فردوسی</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">کمک راهنمای درمان:مسافرمحمدرضا</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">رهایی:مسافرهادی</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></b></font><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/99%20_01_06/1%20%281%29%20%28Copy%29.JPG"></div> text/html 2020-03-24T14:14:22+01:00 ferdousic60.mihanblog.com مسافر حسن محمدزاده گزارش تصویری از شتشو ومیکروب زادیی نمایندگی http://ferdousic60.mihanblog.com/post/3387 <div align="center"><b><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#009900">ششتشو و <font color="#CC0000">میکروب</font> زدایی از جایگاه و سالن نمایندگی فردوسی.</font><br></font></b></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img class="lb-image" style="display: inline;" src="https://up.c60.ir/repository/49384/mohamadzadh/کنگره تکونی/98_1_5/1 (11) (Copy).JPG"></div>